ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ, VŨ KHÍ THÔ SƠ

– Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ

– Công an nhân dân, bảo vệ dân số

– Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, công ty dịch vụ bảo vệ

– An ninh hàng không, Kiểm lâm, Thuế, hải quan, Quản lý thị trường, Thi hành án dân sự

– Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo chữa bệnh, giáo dục

– Các đối tượng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Và tất cả những đối tượng được trang bị Công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ được PC64/ C64 cấp giấy phép mua.

MUA VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ VŨ KHÍ THÔ SƠ NHƯ SAU :

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ (CCHT)

Bộ hồ sơ bao gồm:

• Công văn đề nghị cấp giấy phép mua CCHT (Ghi rõ mục đích sử dụng, số lượng, chủng loại CCHT) gửi Phòng PC64 – Công an tình, thành phố, nơi đơn vị đóng trụ sở trong trường hợp đơn vị trực tuộc tỉnh, thành phố; hoặc gửi C64 – Tổng cục Cảnh Sát Quản Lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an trong trường hợp đơn vị trực thuộc Trung ương.
• Bản sao Quyết định thành lập đội bảo vệ (áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp trang bị cho lực lượng bảo vệ.
Lý lịch trích ngang lực lượng bảo vệ. (có xác nhận của cơ quan)
• GIấy giới thiệu người đến liên hệ xin giấy phép.
• Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu người đến liên hệ.
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua Công cụ hỗ trợ tại Phòng PC64 – Công an tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc gửi C64 – Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an trong trường hợp đơn vị trực thuộc Trung ương.
Lưu ý: Công văn phải có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng cấp trên quản lý trực tiếp.

MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ (CCHT)

Sau khi được PC64 hoặc C64 cấp giấy phép mua CCHT, người mua đến Công ty TNHH Tân Hồng hoặc Chi nhánh số 2 tại 1Bis nguyễn Cảnh Chân Phường Cầu Kho quận 1 để mua CCHT. Khi đến, người mua phải mang theo:

• Bản chính Giấy phép mua CCHT vẫn còn giá trị hiệu lực sử dụng.
• Giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị có ghi rõ số Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cán bộ đến mua.
• Bản chính Giấy chứng minh nhân dân / hộ chiếu của cán bộ đến mua.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CCHT TẠI PC64/C64

Sau khi mua được CCHT, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng CCHT tại PC64 hoặc C64. Hồ sơ bao gồm:
• Văn bản đề nghị cấp giấy phép
• Bản sao Giấy phép mua CCHT
• Bản sao Hóa đơn tài chính hoặc Phiếu xuất kho
• Bảng kê số lượng CCHT/Vũ khí thô sơ của đơn vị xin tại PC64
Ghi chú: Công cụ hỗ trợ chỉ được sử dụng theo mục đích đã được nêu trong công văn xin phép mua và sử dụng. Trường hợp dùng bảo vệ cơ quan người dùng không đem về nhà , hoặc đem ra ngoài phạm vi bảo vệ

Khi mua công cụ hỗ trợ, Quý khách liên hệ với đúng nhà cung cấp được cấp phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Đẻ trành trường hợp giả mại bán hàng trôi nổi nguy hiểm ngoài thị trường

TOP

0933312323