Cuộn Dây

Bằng vật liệu Polyester, dây đường kính 12.7 mm chịu lực 4.300kg, dài 60m màu trắng sọc xanh