Còi thỏi ĐKGT

Thông số kỹ thuật:

Là loại còi đa chức năng: Có la bàn và
đồng hồ đo nhiệt độ
Chất liệu: Nhựa tổng hợp
Tiếng còi thổi to
Nước sản xuất: Đài Loan, Trung
Quốc, Việt Nam