Móc Số 8

– Bằng hợp kim nhôm

– Dùng để hãm tốc độ khi tụt xuống