Ròng Rọc Puly

Bằng thép chịu lực.

Tính năng dùng đu dây từ vị trí cao sang vị trí thấp