Súng RG-70

Chiều cao 85 mm
Chiều dài 136 mm
Chất liệu Thép
Trọng lượng 395g
Hộp đạn 6 viên
Cỡ đạn CAL 315
Tầm bắn hiệu quả từ 5-7 m
Xuất xứ Đức
Sử dụng đạn cay, đạn nổ
Bao gồm 1 thân súng
1 đầu bắn pháo hiệu
1 cây thông nòng